"ängbyvagn"
SS nr 373
AB Stockholms Spårvägar littera A24C
Djurgårdslinjen