SJ BUSS 0540
i Evedal

0540, H516 --> GRW 106 Normal Scania-Vabis BF7659 Hägglund 1-1-0 1965

SJ 0540, GRW106 (fd H516) tillhörde Kalmar under sin livstid.
Den utlånades dock till Växjö några månader under hösten 1983.
Slopad och avreg 86-08-22.

Passagerare 52+24