Hälsingborgs Stads Spårvägar 
BussNR 41
Det enda som går att tydaVolvo B755 -65, DKJ 928. Bussen levererad 1965 till dåvarande Hälsingborgs Stads Spårvägar. 
Bussen ingick i en liten serie av tre, 39-41. Fick nr 165 vid införandet av det nya radiosystemet 1974. 
Gick i trafik till 1982, sista åren som förstärkningsvagn och skolbuss. 
Såldes vidare till Stockholm och gick som Transferbuss på Arlanda Flygplats. 
Enligt CBR avregad. 1994-06-07. 
Systern 39/163 finns bevarad hos Helsingborgstrafiken museiförening, 
dock ej i körbart skick. Bilden tagen på Malmöleden.

© Anders Johansson