Järnvägsbroarna
utanför
RYD

Järnvägsbroarna över Mörrumsån

Du står vid en av fd Järnvägsbroarna över Mörrumsån. Ett monumentalt konstverk i järn. 
Det vilar på småländsk granit, troligen bruten och formad i Vrångaböke stenbrott.
Bron är 40 m lång, den östra intilliggande är 30 m.
Järnvägen Norraryd- Kvarnamåla öppnades för trafik 22 oktober 1900. 
Ytterliggare en bro 25 m lång finns längre västerut. De tre broarnas vikt är sammanlagt 165 ton.
Broarna är idag kulturminnesmärkta. De blev för något år sedan behandlade mot rost och målade.
 I dag är banvallen cykel- och gångväg, som flitigt trafikeras av såväl ortsbor som turister. 

Mer om järnvägen, HKJ, Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg

Strax söder om stenvalvsbron i Blidingsholm och landsvägsbron, 
ligger tre järnvägsbroar  från år 1900 då Kvarnamåla - Norraryds järnväg tillkom. 
Broarna är uppförda i en för sin tid typisk fackverkskonstruktion i stål. 
Järnvägsbroarna är klassade som kulturhistoriskt minnesmärke.

Gamla banvallen

 Ett minne från järnvägsepoken.
När järnvägsdriften i mitten av 1950-talet lades ned,
fick banvallen vara kvar.
Här är den gamla sträckningen Norraryd - Kvarnamåla.

Idag är den en väl trafikerad cykel- och vandringsled.
Strax norr om den ligger väg 120, Ryd - Tingsryd.