Lidingöbron / Ropsten.
'Gamla' Lidingöbron, invigd 1925,
Man påbörjade bygget 1917 men 1921 avvecklade
Lidingöbrostyrelsen kontraktet p.g.a av flera samverkande både tekniska- och organisatoriska problem som uppstått.
 Under ett helt år låg arbetet också nere på grund av en strejk.
Det fortsatta arbetet överläts till det nybildade Svenska Brobyggnadsaktiebolaget som slutförde arbetet.
Byggtiden kom att uppgå till totalt 7 1/2 år.Lidingöbron / Ropsten. På övre bilden syns gamla flottbron t.v