S/S DROTTNING VICTORIA

Byggd:1909
T/C 1939 till SVENSKA MARINEN. Hjälpkryssare
Återlämnad 1945 till SJ
Såld 1968 till PERSÖNER, Ystad.
Upphuggen 1970.
Reg:5044
Knop:16
Varv:Newcastle, GB