S/S Dan, (1935–1973)
M/S Helsingør, (1955–1987)

S/S DAN.
1921 01 25. Sjösatt.

Levererades 30 augusti 1921 till DSB, Danmark.

1921 09. Insatt mellan Fredericia - Strib.

1935 05 - 1973. Insatt mellan Helsingör - Helsingborg.

M/S HELSINGØR.

Byggd 1955 av Helsingørs Skipsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør, Danmark

1955 02 25. Sjösatt.

Levererades 14 maj 1955 till DSB Färjedivision, Helsingör, Danmark.

1955 06 14. Insatt mellan Helsingør - Helsingborg.

1987 06. Tagen ur trafik och upplagd i Helsingborg för försäljning.