Dagmar Skou ?

Helsingör?Hillerström byggde


Helsingör, fartyget ligger mitt för Wibroes gamla bryggeri men är garanterat inte Delos.
Dagmar Skou byggd 1971 på Helsingörs varv.


Bilden är från 1970