J 1393
J-loken konstruerades 1914 av SJ:s maskintekniska byrå för att gå på banor med klen överbyggnad som t.ex norrländska sidolinjer.
Axeltrycket skulle vara lågt och kol- och vattenförråd ganska stora.
Sth ( största tillåtna hastighet ) skulle vara lika stora fram- som backgående.

Resultatet av maskinbyråns arbete blev ett tanklok med axelföljden 1C´2,
det första loket med denna axelföljd. Loket har alltså en löpaxel,
tre kopplade axlar samt en boggie under den bakre vattentanken och kolboxen.

46 stycken av denna loktyp byggdes.
1914 tillverkade Motala Verkstad de första fem maskinerna med nummer 1233-1237. Atlas Verkstäder byggde 10 lok 1915-1916 och
NOHAB tillverkade J 1291-1295 år 1917. De flesta loken byggdes dock av Motala Verkstad, så också denna 1393 från 1918.