SJ G10 1846
"GDJ N3 63"

finns sedan 70-talet (?) hos mfGDJ i Falun

slopad 1973
i Gävle