E2 1046
 


Vid leverans kopplad till E 1046.
År 1910-1921 ?
År 1921-1933 vad den kopplad till lok A 1010.
År 1933-1937 var den kopplad till lok A 1005.
Slopad 1937 och använd till oljetransporter.
 

Diverse uppgifter om E/E2 1046 från str77.
Tillverkad 1910 av Nohab med tillverknings nummer 945.

1910 Levererad, med tender A 1046.
1916 Hastighetsmätare system Penta uppsatt.
1919 Inre eldstad av stål har inlagts.
1921 Förenklad AGA-gasbelysning anordnad.
1923 Apparater för knorrbroms uppsatta.
1926 Apparaterna för Vakuumbroms nedtagna.
1926 Eldstad av stål har utbytts mot dylik av koppar.
1936 Ombyggd och omlittererad till E2.
1941 Anordning för vedeldning uppsatt.
1946 Anordning för vedeldning nedtagen.

Data 1921 enl str77.
Ångbroms, Apparater för Vakuumbroms, Hastighetsmätare system Penta, Inre eldstad av stål, V destriktet, tillkopplad tender A 1009.

Data 1933 enl str77.
Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Förenklad AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V destriktet, tillkopplad tender A 1009.

Data 1945 enl str77.
Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Anordning för vedeldning, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V destriktet, tillkopplad tender A 1009.

Data 1954 enl str77.
Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V destriktet, tillkopplad tender A 1009.

Data 1958 enl str420
Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V destriktet, tillkopplad tender A 1009.
 

Här är lite uppgifter från olika källor. komplettera gärna

1909-05-05
Kontrakt SL
1910
Inköpspris medel 67.000:- WS
1910
Leverans Str 77
1916
Hastighetsmätare system Penta uppsatt. Str 77
1921
Förenklad AGA-gasbelysning anordnad
Data 1921 enl str77.Ångbroms, Apparater för Vakuumbroms, Hastighetsmätare system Penta, Inre eldstad av stål, V distriktet, tillkopplad tender A 1009. Str 77
1923
Apparater för knorrbroms uppsatta. Str 77
1926
Apparaterna för Vakuumbroms nedtagna. Str 77
1933
Data 1933 enl str77.Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Förenklad AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V distriktet, tillkopplad tender A 1009. Str 77
1936
Ombyggd från E till E2 SJK 13
1941
Anordning för vedeldning uppsatt. Str 77
1944
20 Ms SL
1945
Data 1945 enl str77.Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Anordning för vedeldning, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V distriktet, tillkopplad tender A 1009. Str 77
1946
Anordning för vedeldning nedtagen. Str 77
1948
Vedeldning nedtagen WS
1950-01-01
V Distriktet. Loket utrustat med ångbroms, apparater för knorrbroms, kombinerad standard och förenklad AGA gasbelysning Str 77
1952-01-01
V Distriktet Str 77
1953-05-01
I tjänst 19 Ms SJ
1954
Data 1954 enl str77.Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V distriktet, tillkopplad tender A 1009. Str 77
1958
Data 1958 enl str420Ångbroms, Apparater för Knorrbroms, Överhettare, Kombinerad förenklad och standard AGA gasbelysning, Hastihetsmätare, sluten hytt, V distriktet, tillkopplad tender A 1009. Str 420
1959-06
Boden WS
1959-11-17—1959-12-21
Revision kl. C. Tillhör 20 MsUtförda arbeten: Vänster cylinder omborrad (Diameter 504.80 mm), kolvar justerade, nya kolvringar och nya packningar SJ Ös 114
1966-01-01
Upptagen i Str 420. Samma tekniska utrustning som 1958-01-01 Str 420
1966-02-19
Foto i tjänst Gävle av P.L Svensson. Publicerad i Sidospår 1 2007 Foto
1966-03-27
Gävle WS
1966-05-20
Foto under ånga i Gävle Foto
1966-11-17
Foto under ånga i Gävle Foto
1967-12-20
Östersund WS
1968-05
Östersund WS
1968-07
Östersund WS
1968-09-16
Hvst Östersund WS
1968-10
Anmält som beredskapslok SJ/RW
1969
Avställt som driftånglok WS
1969-04-02
Östersund WS
1969-06-02
Östersund WS
1970-05-24
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB06
1970-08-12
Falun WS
1970-10-25
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB01
1971-04-18
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB06
1971-05-07
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB06
1971-07-06
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) stallport 20 AFB06
1971-08-02
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB02
1972-02
Beordrat till torrluftkonservering SJ/RW
1972-02-23
Provkörd Falun-Grycksbo-Falun tillsammans med B 1695. Inställd på stallplats 26 (räknat från vänster) CS
1972-08-02
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) uppkopplad AFB06
1972-08-07
Uppställd i Faluns lokstall (större lokstallet) AFB02
1974-07-06
Rättvik WS
1977-08-07
Torrluftkonserverad i Rättviks lokstall WS
1978-08-06
Torrluftkonserverad i Rättviks lokstall WS
1987-09-25
Torrluftkonserverad i Rättviks lokstall CS
1991
Slopad isamband med avvecklingen av kvarvarande beredskapsånglok SJ
1991
Övertagen av NBVJ NBVJ
1991-07
Transport Rättvik-Nora NBVJ
1996-01-05
Provkörd Nora WS
2003-05-31
I tjänst Nora (NBVJ) CS
2004-06-25
I tjänst på NBVJ ME
2005—2007
I tjänst på NBVJ NBVJ
Anm: Uppgifter med källan Str 77/420 utom 1950-01-01 är publicerat på Järnvägshistoriskt forum 2008-08-01/ Sid 
Panndata

1910-06—1919-03
Panna SJ E 1112 Nohab 945 1910 ilagd. Uttagen 1919-03 SL
1919
Inre eldstad av stål har inlagts. Str 77
1919-03—1926-08
Panna SJ E 1058 V & M Falun 98 1909 ilagd. Uttagen 1926-08 SL
1926
Eldstad av stål har utbytts mot dylik av koppar. Str 77
1926-08—1936-12
Panna SJ E 1277 Nohab 1024 1914 ilagd. Uttagen 1936-12 SL
1936-12—1952-02
Panna SJ E 1274 Nohab 1021 1913 ilagd. Uttagen 1952-02 SL
1952-02—1964-08
Panna SJ E 1010 Motala 399 1908 ilagd vid Ös . Uttagen 1964-08 vid Ös SL/SJ/AFB
1964-08—1969-06
Panna SJ E/S2 2576 ilagd Motala 4459 1960 ilagd vid Ös. Uttagen 1969-06 vid Ös SL/SJ/AFB
1969-06—
Panna SJ E 1620 Örebro 117 1924 ilagd vid Ös. Pannan kvarligger i loket SJ/AFB

SJ Original ångpanna

Panna
E 1112 Nohab 945 1910

1910-06
Lev i E 1046
1919-03
Uttagen SL
1919-10
Ilagd lok E 1074
1927-05
Uttagen SL
1927-09
Ilagd lok E 1099
1937-03
Uttagen och skrotad Örebro SL

Pannrevisioner panna 1112

1919-10
Kl. II Stål SL
1927-09
Kl. II SL

Pannrevisioner panna 1058

1919-03
Kl. II stål SL

Pannrevisioner panna 1620

1926-11-04
VP GS CS
1929-05-22
GS CS
1931-03-15
Kl. III GS CS
1935-01-0(8?)
Kl. II Ör CS
1939-(06-03)
Kl. III Ös CS
194(3)-(09-05)
Kl. III Ör CS
194(7)-(?)
Kl. III Ör CS
1950-05-25
Kl. II Ör CS
1954-12-(?)
Kl. III Ör CS
1958-11-21
Kl. III Tb CS

Tenderdata

1910
Tender A 1046 tillkopplad vid leverans Str 77
1921
Tender L 1009 tillkopplad Str 77
1921—1933
Tender A 1046 tillkopplad lok A 1010 Sid
1933—1937
Tender A 1046 tillkopplad lok A 1005 Sid
1937
Tender A 1046 ombyggd till oljetransporter WS/Sid
1950-01-01—1966-01-01
Tender L 1009 tillkopplad Str 77

Övrigt

Artiklar mm i TÅG, SJK meddelanden och Järnvägsteknik
BILD : SJ B 1695 OCH SJ E2 1046 VID PROVKÖRNING I GRYCKSBO tågnytt T3/72
Skenbladet 1 2007 sid 5 Foto i Gävle av P.L Svensson