SJ B2p 3105 -
VGJ 24

VGJ 24 och 25 levererades 1911 av Nydqvist & Holm AB (NOHAB)
i Trollhättan till Västergötland - Göteborgs Järnväg
Loken var en smalspårig upplaga av SJ:s litt B och var för smalspåret av ovanligt stora dimensioner
Största tillåtna hastighet är 60 km/h