X61
2011-06-1


021: Alice Lyttkens


Namn på Skånetrafikens motorvagnar

001: Sally Bauer
002: Victoria Benediktsson
005: Carl Adolph Agardh
006: Max Lundgren
007: Birgit Nilsson
008: Ernst-Hugo Järegård
009: Östen Warnerbring
010: Nils Poppe
011: Elsa Andersson
012: Lille Mads
013: Märta Måås-Fjetterström
014: Ålakungen
015: Sonja Stjernquist
016: Frans Henrik Kockum
017: Signe Jansson
018: Thorun Bülow-Hübe
019: David H Ingvar
020: Fader Gunnar

021: Alice Lyttkens
022: Posta-Nilla
023: Rio-Kalle
024: Uarda
025: N P Möller
026: Christina Piper
027: Lars-Erik Larsson
028: Lasse Holmquist
029: Kurt Wallander
030: Tiffany Persson
032: Holger Crafoord

Status: Beställda/under leverans
Typ: Elmotorvagn, fyrdelad, andra klass
Antal sittplatser: ca 210 (beror på inredning)
Axelföljd: Bo'(Bo')(2')(Bo')Bo'
Längd: 74300 mm
Effekt: 2000 kW
Hastighet: 160 km/h (X61), 180 km/h (X62)
Tillverkare: Alstom
Byggår: 2009-
Beställt antal: 94
Ursprunglig nummerserie: 001-054 (Skånetrafiken X61)
Tillhör: Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Jönköpings länstrafik, Västtrafik, Norrtåg, Transitio