X51
Regina


2009-02-24 Stockholm


i Stockholm 2008-01-17  X52 9008
Är ett ommålat X-Tåg. Närmare bestämt f d X51 204

i Stockholm 2008-01-17  X52 9008


i Stockholm 2008-01-17  X52 3254  Dal-jerkSura-Pelle  2008-01-29 i Stockholm X52 3255 

Om vi tar Transitio-numren så är de (först "SJ-numren" och sedan Transitio)
>3242 - 3247 9001 - 9006
>3248 - 3286 9012 - 9050
3287 - 3291 9056 - 9060
3292 - 3293 9069 - 9070
Och så har vi Tågkompaniets nummerserie:
203 - 207 9007 - 9011
304 - 306 9053 - 9055
208 9061
Och så har vi de fordon som hela tiden varit i ABT:s nummerserie:
9051 - 9052, 9063 - 9068
X52 9034 är alltså fd "SJ" 3270.

Skulle kanske tillägga att Transitio-numren är i löpande ordning utifrån de tidigare numren. Så 3242 = 9001, 3243 = 9002 etc.
Även Västtrafiks Reginor finns med i Transitios nummerserie trots att Västtrafik åtminstone än så länge står utanför Transitio.
Och slutligen förtjänar att nämnas att långt ifrån alla fordon benämns med Transitio-numret ännu.
 TiB-tågen har t ex kvar sina gamla 32xx-nummer (med undantag för dem som kommer från X-Tåget som har nummer 90xx).