185 324-1
1 2 3
ett av loken i VOLVO tåget
91 80 6185 324-1 D-DB
91 80 6185 324-1 D-DB
Svensk/Norsk ATC-antennDen vänstra är till tysk den högre är till dansk ATC