161
1

161-105-2
i Älmhult 2010-02-27


Status: I trafik
Typ: Ellok
Axelföljd: Co'Co'
Tjänstevikt: 132 ton
Längd: 19800 mm
Effekt: 5400 kW
Hastighet: 120 km/h
Tillverkare: Asea
Byggår: 1967
Byggt antal: 6
Ursprunglig nummerserie: 91-96
Tillhör: Hector Rail

Namn
Loken har fått namn från filmkaraktärer enligt följande:
101-1 Plissken
102-9 Marlowe
103-7 Gittes
104-5 Doyle
105-2 Callahan
106-0 Deckard