Storugns 3


Ångloket Storugns 3 kommer att användas i växlingstjänst i Västervik.
Loket är tillverkat av Orenstein & Koppel 1930 och har tjänstgjort som dragare i kalkbrott innan loket blev museilok.
 Loket kommer från Wadstena-Fogelsta Järnvägar.
Transporten av loket sponsras av föreningen Västervikståget 2000.