Dals Rostock

 2012-07-26
Tillkom 1908, då samtidigt den gamla "anhalten" Rostock lades ned. Anhalten var belägen ett stycke norrut och betjänade Rostocks Hälsobrunn.
Ny stationsbyggnad uppfördes 1941 omedelbart norr om den gamla som revs då den nya togs i bruk.
Den nya stationsbyggnaden revs 1974.

År 2000 uppfördes en modell i skala 1:2 av 1908 års stationshus på platsen för detta. Husmodellen finns kvar 2008.