Åminne (banvaktstuga)

574
 2010-03-06Uppgiftslämnaren OA skriver: "Huvudkropp av gult tegel med de för SSJ karakteristiska horisontella ränderna av brunt tegel.
Mindre påbyggnad av trä. Privatägd och väl bibehållen. Skylt 574 sitter kvar på spårsidan."