Alvesta

Banvaktsstuga
2010
Riven någon gång under februari - mars 2012