Y6 1130
HHJ YGM 29

f ÖSJ har övertagit Y6 1130 från föreningen Smalspåret Växjö-Västervik (FSVV), i Småland.
1130 kom till Smalspåret för några år sedan då man från en avsomnad järnvägsförening på Jylland, Himmerlandsbanen, övertog ett större reservdelslager till YBo-motorvagnar och även en hel, fungerande, rälsbuss på köpet. FSVV har av naturliga skäl sin verksamhet inriktad på smalspår och därför var inte normalspåriga Y6 1130 riktigt i linje med ”affärs-strategin” som man brukar säga.
Y6 1130 är en gammal Skåne-buss som är väl förtrogen med Kristianstad-banorna. 1130 levererades till SJ den 11 juni 1957 med beteckningen YBo6. Stationeringsorten blev Ystad.

14 april 1964 kom 1130 ut från huvudverkstaden i Örebro efter att ha genomgått revision klass A. Anmärkningsvärt är att bussen i detta skede inte ombyggdes till YBo8, vilket flera andra bussar i samma nummerserie blev vid denna tid.
Ystad drogs in som stationeringsort för järnvägsfordon år 1968 och från den 1 oktober samma år fick den Kristianstad som hemmastation och tillhörande driftverkstad.

 

De danska privatbanorna började under 1970-talet se sig om efter svenska rälsbussar, vilket ju passade bra då ett antal järnvägsnedläggningar i Sverige innebar att det fanns ett visst överskott på rälsbussar hos SJ.
Under 1981 krockskadades 1130 lätt, men det dög som slopningsorsak vid denna tid hos SJ för Y6-8 fordon. Danska privatbanan HHJ på Jylland såg då 1130 som en tänkbar kandidat och 1 oktober samma år avfördes 1130 ur SJs rullor för att ta klivet över sundet till broderlandet Danmark.
Under beteckningen YBM 29 gjorde 1130 god tjänst i vårt broderland fram till 1988 då Himmerlandsbanens järnvägsförening tog hand om henne. Dock svalnade intresset efter en tid och 1130 blev återbördad till fosterjorden av FSVV.
1130 trafiksäkerhetsbesiktigades så sent som 1998 för att gå på DSB spår och blev även besiktigad i samband med provkörning i Västervik i januari 2003. Akilles-hälen på rälsbussarna av 1950-talstyp är som kanske bekant problem med rost i taket, så ock på 1130. I övrigt har hon lite ”små-blessyrer” i korgen. En av boggierna är dålig (B-boggie), däremot maskinellt sett är det inga större bekymmer. Innan eventuell driftsättning är aktuell krävs bl a takreparationer, genomgång/byte av boggier samt allmän teknisk översyn och slutligen uppfräschning ut- och invändigt.