VÄXJÖ
Train station


YCo5p 897, YBo5p 897 (YP 897)  snar åker vi 
Före 1956 YCo5p efter YBo5p
Omlittereringen ca: 1970  YP
YCo5p 897, YBo5p 897 (YP 897)  On the way
Before 1956 YCo5p after YBo5p
Changed 1970  YP


Vilken härlig bild  FOTO: Lennart Strömquist


Dalbo 

© Anders Johansson