Nossebro
2009-07-09

Ombyggd 1915 o 1941 ??
Stationshus i en och en halv våning i trä, med två gavlar mitt på huset mot banan. Om- och tillbyggt 1916 i samband med att banan från Trollhättan anslöts.
Samtidigt utbyggdes bangården.
Som minne av järnvägen finns i stationshuset en utställning av bilder, handlingar och föremål.
På bangården har en spårstump anlagts på vilken placerats en öppen godsvagn.
Ett godsmagasin har flyttats hir från Sollebrunn för att göra järnvägsmiljön mer komplett.