Klavreström
 


Vandaler har varit framme trasiga rutor

 senaste bilden

Dom har var inne en är nyast

 2010-07-23


© Anders Johansson