Hornsö 


Hornsö f.d stn på gamla KBJ km 29 från Kalmar. Välbevarad som sommarstuga numera.
Tyvärr försvann många fina miljöer från denna f.d smalspårbana vid breddningen.
Vem kunde tro att denna bana skulle återuppstå med persontrafik efter nedläggningen 1967 och efter 29 år (1996)
 trafikeras i hela sin sträckning med resandetåg i ett nytt upplägg nämligen Lp-Kac med genomgående motorvagnar med länstrafiken som huvudman.
Gamla hederliga Y1 1317 kämpar på ännu efter snart 30-år i daglig trafik.