Grönskog

2009-10-26

Grönskog f.d stn på gamla Ruda-Oskarshamns Jvg. km 14 från Oh. Smalspårsbanan på denna del nedlades 30 juni 1966. Jag var med och dokumenterade denna avskedsresa
denna ljuva sommarkväll med sista resandetåget (Yp) till Oh. Mycket folk vid av-
gången från Ruda och på varje trafikplats hade lokalbefolkningen mött upp mangrant
för att ta farväl av tåget som betjänat dessa bygder i många år. Fram till sept. 1963 kunde man åka hela sträckan Oh-Vö via Brittatorp men det är en annan historia.