Grönlid 
Grönlid f.d stn på gamla ÖSmJ, km 50 från Oh enligt Sveriges Kommunikationer 1934
ligger mellan Ruda-Skoghult. Linjen nedlagd sept. 1963. Kul att plattformen ligger kvar