Braås

Tänker Braås så här

FOTO: Lennart Strömquist


Tp 3508 har den funnits i Växjö
Bilden är tagen 1970 i Braås
FOTO: Conny Sernfalk

 Där ser man också anledningen till att dessa tvåaxliga CFp/ BFp- vagnar fanns kvar ända till 1970, då de erhöll det nya litterat BFVP. De var dock inte upplåtna för resenärer, utan gick enbart som "säkerhetsvagnar" i överföringstågen (?) Tågps kunde däremot medfölja i dem.
Vad gäller 3508 så är det riktigt att den även kom från Småland när den skickades _till_ Örebro för revision. 

Tp 3508 have it existed in Växjö?
The picture is taken in Braås 1970
Photo: Conny Sernfalk
Here we also see the reason that these two axles CFp/BFp-waggons existed until 1970, 
when they received the new BFVP. 
They were not opend for passengers, just as safety waggons on transfer trains ? 
Train staff was just allowed to travel on them.

3508 did come from Småland.

© Anders Johansson