NOJ 12 SJÖGLE
10/1 2004¨




Loket är urspr. NOJ 12 SJÖGLE
Munktells byggde en hel radda av dessa smålok, de flesta normalspåriga

Diehl/Heimstrands Järnvägsmuseibok från 76 anger AB Gotthard Nilsson (skrot) 
och Lions som dåvarande ägare och Motala Verkstad 
och SOEJ som tidigare ägare (efter NOJ) till loket. Uppställt 1959. 






i dåligt skick




© Anders Johansson