Ångtåg till Alseda-dagen
Nässjö Järnvägsmuseum 1
sida 2  Alseda

söndag 1 augusti 2004
SJ A5 1545 (Kalmar Järnvägar nr 17)
Mer bilder kommer


Satt å väntade så går loket baklänges !!


NJ övertog loket hösten 1995. Efter genomförd renovering kunde loket tas i drift igen 1997
och 1998 köpte NJ loket från KJmf till ett vänskapspris


SJ A5 1545 , Y1 1328

Loket väger 100,9 ton, är 17,7 meter långt och får köra i 90 km/h.
När hon var ny 1930 provkördes hon i 125 km/h.
Dragkraften är 7,5 ton. Loket är det enda bevarade av sin typ,
men en liknande maskin som heter OKB H 24 finns hos
Ostkustbanans Vänner i Sundsvall.