Julskyltning på Kalmar slott
med Nässjö Järnvägsmuseum
Kalmar Modelljärnvägsklubb

1 2


PÅ TOAAAA ??????


EL fel på toa1 2