Rälsbussar

YBo5p 888
Smalspårsjärnvägens YBo5p 
Det byggdes totalt 72 YBo5p, nummer 788-811, 873-901 samt 906-924. Därutöver byggdes fyra godsrälsbussar YFo5p, nummer 902-905. 

NR - år Ägare Utlånad till Status
SJ YBo5p 796  1953 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..   Yp 796 är idag ett renoveringsobjekt
SJ YBo5p 797  1953 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik   Krockskadad (1989), avställd, avvikande inredning utan mellanvägg
SJ YBo5p 804  1953 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik   Brandskadad och avställd
Saknar boggier, motor och drivlina
SJ YBo5p 808 1954 Fågelsta Järnväg AGJ  
SJ YBo5p 809  1954 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..    
SJ YBo5p 873  1954 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Smalspåret i Hultsfred AB I trafik vid enstaka tillfällen på sträckan Åseda-Hultanäs
SJ YBo5p 874  1954 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Tjustbygdens Järnvägsförenings tillfälligt ur trafik på grund av haveri i en boggie
SJ YBo5p 877 1954   (RB 60)  Evald Hammarström i Hultanäs Smalspåret i Hultsfred AB Används som banarbetsvagn på sträckan Hultsfred-Åseda
SJ YBo5p 881  1954 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Utlånad till FAS, gulmålad och märkt PMVp 881, ej trafikfordon Utlånad till FAS, gulmålad och märkt PMVp 881, ej trafikfordonur trafik på grund av slitna boggier samt diverse småkrämpor
SJ YBo5p 883  1954 Tjustbygdens Järnvägsförenings Tjustbygdens Järnvägsförenings ur trafik efter motorhaveri 1998
SJ YBo5p 884  1955 Järnvägsfabriken Tjustbygdens Järnvägsförenings I trafik på smalspåret Västervik-Hultsfred
SJ YBo5p 885  1955 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..    
SJ YBo5p 886  1955 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik  på vägg till Anten - Gräfsnäs Järnväg Krockskadad (1989), avställd
SJ YBo5p 888  1955 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Tjustbygdens Järnvägsförenings ur trafik sedan ett år för montage av renoverad drivlina.
SJ YBo5p 893  1955 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik   ur trafik på grund av hårt slitna boggier
SJ YBo5p 897  1955 Järnvägsfabriken Tjustbygdens Järnvägsförenings  
SJ YBo5p 900  1955 Tjustbygdens Järnvägsförenings    
SJ YFo5p 904  1955 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..    
SJ YBo5p 913  1957 Anten - Gräfsnäs Järnväg   AGJ YP 103
SJ YBo5p 914  1957 Skara - Lundsbrunns Järnvägar    

 

Rälsbussläpvagnar

UBFo3yp 1791
Smalspårsjärnvägens 
UBFo3yp 
UBFo4yp

Det byggdes totalt 75 manöver-och släpvagnar.
De första modellernas littera var UCFo3yp(manövervagn med resande-och godsutrymme), UDFo13p(postsläp) och UFo1p(godssläp). UCFo3yp ändrades till UBFo3yp år 1956.
Jag kan komplettera med att det byggdes sex stycken UBFo4yp(2125-2130) och sju stycken UBo3yp(2133-2139).

 

SJ UBFo3yp 1791 1952 Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik Tjustbygdens Järnvägsförenings TJF har alltså låtit måla om denna i originalfärgsättning
SJ UBFo3yp 1793  1956 
( URYp 1793 )
Evald Hammarström i Hultanäs Smalspåret i Hultsfred AB Småländska smalspårets restaurangvagn
SJ UBFo3yp 2109 1956 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..    
UBFo3yp 2110 1956 Järnvägsfabriken Tjustbygdens Järnvägsförenings Den vagnen är ännu sunkigare nu och ingen kandidat till att bli driftsfordon
SJ UBFo3yp 2120 Anten - Gräfsnäs Järnväg   håller på att renoveras vid AGJ just nu
SJ UBFo4yp 2125  1957 Skara - Lundsbrunns Järnvägar    
SJ UBFo4yp 2127 1957      
SJ UBFo4yp 2128 1957 Tjustbygdens Järnvägsförenings   som inte är trafikdugliga
SJ UBo3yp 2133  1958 Järnvägsfabriken Tjustbygdens Järnvägsförenings  
SJ UBo3yp2135   1958 Skara - Lundsbrunns Järnvägar   Ej i drift
SJ UBo3yp 2139 Uppsala-Lenna Jernväg, museijärnvägen i Uppland..   Det finns olika teorier om i vilket skick denna vagn är, men den är
i alla fall i behov av renovering.