spår av spårvagn i Hälsingborg



Det är korsningen mellan Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan årtalet är svårare men kanske 70