loket är en fd. SWB Y3, SJ litt S10.

T ex 1952 disponerades lok S10, totalt 14 stycken, av dåvarande I, III, V och VI distrikten. Ett par blev sen industrilok - enda överlevare är väl f d SWB 15 eller 16 i Nora; en av de äldsta, från 1907.