UDF
post och godssläpet
UDFo15 2004 såldes till OHJ 1967.

Motorvangsklubben köpte vagnen från Danmark 1985